Call Center : 087-141-9871 Line ID: 0871419871 Travel Agency License 13/02063    Booking

บ้านสลักคอก

| พิมพ์ | อีเมล

บ้านสลักคอก อยู่ติดกับบ้านสลักเพชร ลักษณะเป็นช่องแคบๆ เข้าไปในตัวเกาะ ด้านติดทะเลเป็นช่องแคบๆ ภายในเป็นเวิ้งกว้าง ใช้เป็นที่หลบลม ของเรือประมงได้เป็นอย่างดี แต่ไม่มีหาดทรายสำหรับเล่นน้ำ เป็นที่ตั้งชุมชน มีหมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านใหญ่ อีกหมู่บ้านหนึ่ง ที่มีอาชีพประมง นอกจากนี้ ยังมีการทำนากุ้ง บ้านสลักคอก มีท่าเทียบเรือ 1 แห่ง สำหรับผู้สนใจ ที่จะศึกษาชีวิตชาวประมงบ้านสลักคอก เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง ที่น่าสนใจ ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวเลแห่งเกาะช้าง มีวัดอยู่ 1 วัด และท่าเทียบเรือ 1 แห่

ที่พักแบบโฮมสเตย์ บ้านกลางทะเล ใกล้ชิดธรรมชาติ เมนูอาหารทะเลสดๆ กุ้ง หมึก หอยเชลล์ บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง บริการแพ็คเกจทัวร์ กิจกรรมดำน้ำชมปะการัง ตกหมึก ตกปลา ตกปูหิน พายเรือแคนนู เล่นน้ำชายหาด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของฝาก จากตลาดชุมชนบ้านบางเบ้า
คิดถึงเกาะช้าง..
คิดถึงเขานอกโฮมสเตย์ นะคะ

เขานอกโฮมสเตย์ ยินดีต้อนรับนะคะ

รายการ เที่ยวไทยไม่ตกยุค พาเที่ยวเกาะช้าง

ท่องเที่ยวทะเลสวย กับสองเราที่เกาะช้าง

บรรยากาศสุดฟินส์@เขานอกโฮมสเตย์ เกาะช้าง

ราคาหลักพันบรรยากาศหลักล้าน เขานอกโฮมสเตย์

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 13/02063