Call Center : 087-141-9871 Line ID: 0871419871 Travel Agency License 13/02063    Booking

บ้านพักหลังเดี่ยวบนฝั่ง

| พิมพ์ | อีเมล

ลักษณะบ้านพัก - บ้านพักไม้หลังเดี่ยว ยกพื้นสูง ห้องน้ำในตัว อีกบรรยากาศและมุมมองจากที่สูง เห็นภาพรวมของเขานอกโฮมสเตย์และประภาคารหมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า สามารถเดินลงสะพานไม้ลงทะเลไปชื่นชมธรรมชาติในทะเล ยังมีทางเดินบนฝั่งไปนมัสการศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์(เสด็จเตี่ย) ที่ปลายแหลมใกล้โฮมสเตย์อีกด้วย
สิ่งอำนวยความสะดวก - ที่นอน หมอน ผ้าห่ม พัดลม ห้องน้ำในตัว มีเรือนในทะเลสำหรับรับประทานอาหารหรือประกอบกิจกรรมต่างๆ กว้างขวาง เย็นสบาย
**โฮมสเตย์ไม่มีแอร์นะคะ**
จำนวนบ้านพัก - 4 หลัง พักได้หลังละ 4-5 ท่านครัวเขานอก & ห้องรับประทานอาหาร

ห้องน้ำรวม 8 ห้อง

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 13/02063