Call Center : 087-141-9871 Line ID: 0871419871 Travel Agency License 13/02063    Booking

เรือเช่าเหมาลำ เกาะช้าง เรือเช่าตกหมึก เรือเช่าตกปลา เกาะช้าง เรือทัวร์ ดำน้ำ เกาะช้าง เรือทัวร์ นำเที่ยวเกาะช้าง

| พิมพ์ | อีเมล

เขานอกโฮมสเตย์ บริการเรือเช่าเหมาลำ จากท่าเรือบ้านบางเบ้า สำหรับนำเที่ยวดำน้ำดูประการัง 1 วัน 4 เกาะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง เกาะยักษ์ เกาะโล้น และชายหาดศาลเจ้าแม่ พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือครบครัน น้ำจืด ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ
ปลอดภัยถึงจุดหมายกับทีมงานชาวประมงบ้านบางเบ้า
เรือทัวร์เกาะช้าง บริการอย่างมืออาชีพ โทร.087-141-9871

บริการแพ็คเกจดำน้ำ เกาะช้าง 1 วัน 4 เกาะ จองวันนี้ เพียงท่านละ 450 บาท

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 13/02063